image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyonumuz

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ’nın Misyonu,
 • Bartın Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile idari ve yönetimsel işlevleri için gerekli bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini,
  • Bartın Üniversitesinin birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve ana faaliyetleri kapsamında etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlara
   • kullanıcı gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini,
   • kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği,
   • kullanıcı ve BİDB çalışanlarının memnuniyetini göz önünde tutarak sunmak;
 • Üniversitemizin bilişim politika ve stratejilerinin yapılandırılması yönünde etkin roller üstlenmek;
 • Bilişim alanındaki konularda
  • Araştırma-geliştirme faaliyetleri içinde olmak,
  • Ulusal/Uluslararası projeler, kurumsal işbirlikleri ve organizasyonlar geliştirmek, var olan oluşumlara katkı vermek ve yönlendirici olmaktır.
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Vizyonu,
 • Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi, bu teknolojiler ışığında üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi için Bartın Üniversitesinin çözümlere yönlendiren;
 • Ulusal düzeyde daima öncü, alanında "ilk akla gelen ve örnek gösterilen";
 • Uluslararası düzeyde tanınmışlığı ve rekabet gücü yüksek olan;
 • Daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu bir birim olmaktır.