image/svg+xml
image/svg+xml

Genel Bilgiler


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bartın Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getirmektedir.
Bu amaçla temel görevleri şu şekilde sıralanabilir; 

Kampüslerimizde iletişim altyapısını (elektronik ağ yapısını) oluşturup işletmek ve yönetmek.
Üniversitemizin idari hizmetlerine bilgisayar bakım onarım yazılım ve kullanım desteği vermek.
Eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak.
Üniversitemiz internet kullanımı politikalarını belirlemek ve uygulayabilmek.
Üniversitemiz ana web sayfaları düzenleme ve güncelleme çalışmalarını sürdürmek, diğer tüm birimlere web sayfaları konusunda teknik destek ve alt yapı desteği vererek koordine etmek
Üniversite içi hosting, domain, ftp ve e-posta gibi hizmetleri vermek.
 
Bartın Üniversitesi, bilgi teknolojilerinden öğretim ve araştırmalarda en fazla yararlanmayı kendine ilke olarak seçmiştir. Bu ilkenin gereği olarak tüm gelişmeler izlenmekte, kaynak yaratılarak öğrenci ve öğretim üyelerinin en yeni teknolojilerden yararlanmaları sağlanmaktadır.