image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite KomisyonuBirim Kalite Komisyonu
Başkan Feridun BADUR Daire Başkanı
Üye Ünal FARSAK Şube Müdürü
Üye Yaşar YÜZLÜ Bİlgisayar İşletmeni
Üye Nurbahar BORA
Öğr. Gör.
Üye Tuğberk Koray YÜCEL Programcı
Üye Neşet SEYHAN Öğr. Gör.

Kalite Komisyonu Personel Görevlendirmesi

Kalite Komisyonu 2023 Eylül Risk Eylem Planı

2023 Eylül Risk Eylem Planı Ekleri;

 - Ek 1: TİF
 - Ek 2: Servis Talep Formu
 - Ek 3: Bakım Onarım Raporu