Horizon 2020 Açık Çağrılar

HORIZON 2020 Bilimsel Mükemmeliyet: Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Starting Grant Çağrısı: Doktorasını 2-7 yıl önce almış araştırmacılar için uygundur.

Başlangıç Desteği’nden yararlanmak isteyen araştırmacıların belirli bir araştırma olgunluğuna erişmiş ve bağımsız araştırma yapabildiklerini göstermiş olmaları beklenmektedir. Örneğin bu gösterge doktora tez danışmanından bağımsız olarak bir önemli makale yayınlamak veya önemli bir makalede ana yazar olmak olabilir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Ekim 2017

Başvuru Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Synergy Grant Çağrısı: Synergy Grant’e başvuru yapan araştırmacıların tamamlayıcı vasıflarını, aralarındaki sinerjiyi ve bir araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabilecek çığır açıcı buluşlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamaları beklenmektedir. Başvuru yapan araştırmacıların özel bir seçilme niteliği bulunmamakla birlikte ilgili çağrıların sadece müstesna başvuruların kabul edileceği, oldukça rekabetçi çağrılar olması planlanmaktadır. En az 2 en fazla 4 araştırmacı yer alabilir.

Son Başvuru Tarihi: 14 Kasım 2017

Başvuru linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.htmlHORIZON 2020 Bilimsel Mükemmeliyet: Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET Open Çağrısı: Yeni ve sarsıcı teknolojiler keşfetmek amacıyla, konu kısıtından uzak bağımsız bilimsel ve teknolojik araştırmalar desteklenmektedir. Gelecek vaat eden yeni alanların tespiti ve gelişmelerinin sürdürülebilirliği hedeflenmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 27 Eylül 2017

Başvuru linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2016-2017.html