İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Ders Kayıtları Hakkında

İslami İlimler fakültesi öğrencileri 08.09.2017 tarihi itibariyle ders kayıtlarını yapabilirler.